Skip to main content

De grootste vijand voor digitale groei

By 15 januari 2021Blog

Afgelopen jaar heb ik een schokkende ontdekking gedaan. In turbulente tijden als deze lijkt het soms of we als ondernemer overgeleverd zijn aan de ontwikkelingen in onze omgeving. Of we een slachtoffer zijn van de omstandigheden waarin we opereren en nauwelijks invloed kunnen uitoefenen. De grootste vijand voor groei kwam voor mij echter uit onverwachte hoek; dit bleek ikzelf te zijn. In dit artikel geef ik je inzicht in de uitdagingen die ik afgelopen jaar overwonnen heb en hoe een groei in mindset één-op-één groei voor je organisatie betekent. 

Growth mindset

Professor Carol Dweck schreef al eerder over het verschil tussen een ‘fixed mindset’ en een ‘growth mindset’. Een fixed mindset laat ons geloven dat onze omstandigheden en capaciteiten een vast gegeven zijn, waarbij een growth mindset de overtuiging heeft dat je wel degelijk grip hebt op je eigen ontwikkeling. Ieder mens beschikt over een mix van beide mindsets. Als ondernemer – zeker in uitdagende omstandigheden – heb ik mogen ontdekken hoe belangrijk het is om over een mindset te beschikken die op groei gericht is. Confronterend was het daarom zeker om bij mezelf te constateren dat ik ten tijden van crisis volledig in de fixed mindset schoot.

Loslaten

Toch heb ik me daar niet door laten tegenhouden. Bewust van de hulp die ik nodig had ben ik aan de slag gegaan met een externe expert. Met als resultaat dat we 2020 bij Kelson onze omzet verdubbeld hebben, een groot deel van het bestaande team losgelaten, nieuwe professionals hebben aangenomen, onze positionering hebben aangescherpt en ons dienstenpakket hebben uitgebreid. We hebben opdrachtgevers ondersteund bij hun digitale transformatie,  ze geholpen met groeien of juist de niet te voorkomen krimp zoveel mogelijk helpen beperken. We hebben veel mogen leren en we hebben groeipijnen ervaren. We hebben opdrachtgevers losgelaten en nieuwe verwelkomd.

De grootste groei heb ik echter op persoonlijk vlak mogen doormaken. Ik heb geleerd me niet te laten leiden door angst, vertrouwen te hebben, vast te blijven houden in mijn visie en dus ook in tijden van crisis, of wanneer ik volledig buiten mijn comfort zone ging een growth mindset te houden.  Ik heb nieuwe skills ontwikkeld op financieel gebied. Ik heb me als manager verder mogen ontwikkelen. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om over een sterke bedrijfscultuur en positionering te beschikken en hoe iedere beslissing die je maakt in lijn moet liggen met die positionering. Maar bovenal heb ik geleerd hoe belangrijk het is om los te laten. Het loslaten van controle wel te verstaan.

Micromanagement

Die fixed mindset en het gevoel overal controle over te willen houden is misschien wel een van de gevaarlijkste combinaties van ondernemers in tijden dat je flexibel moet zijn en snel op veranderende omstandigheden in moet kunnen spelen. Ik zie het om me heen. Ik heb het zelf ervaren. Ondernemers die zich bezig houden met micromanagement. Directieleden die opeens zelf social media experts worden door hun eigen berichten te plaatsen. Beslissingen die gericht zijn op kostenbesparingen in plaats van op ontwikkelingen en groei. Bezuinigen op goede mensen. Zo heb ik zelf maandenlang een groot aantal activiteiten eigenhandig uitgevoerd, terwijl deze niet tot mijn persoonlijke expertise behoorden en iemand anders ze waarschijnlijk met veel meer plezier had uitgevoerd. Met als gevolg dat ik mijn energieniveau zo ver naar beneden heb gebracht dat het mijn gezondheid onder druk zette. Een harde les maar blijkbaar wel een die ik nodig had.

Slim werken

Geïnspireerd door het gedachtegoed van Tim Ferris en Karel Emck geloof ik dat succesvolle organisaties zich van de minder succesvolle organisaties onderscheiden doordat zij de tijd van hun medewerkers zo effectief mogelijk inzetten. De rol van de ondernemer is hierbij cruciaal. Het uitstippelen van de grote lijnen in een (marketing)strategie, het bewaken van de implementatie van deze strategie, het financieel gezond houden van de organisatie, het tijdig spotten van kansen en bedreigingen en bovenal; het invullen van de juiste mens op de juiste plaats binnen de organisatie. Alleen als medewerkers binnen hun rol zoveel mogelijk tot hun recht komen, krijgt een organisatie vleugels en gebeuren er ongelofelijk mooie dingen. En bovenal is het als ondernemer belangrijk om vertrouwen uit te stralen en je team(s) door uitdagende tijden te loodsen. Laat je dus niet verleiden tot het oppakken van taken die iemand anders waarschijnlijk nog beter of in ieder geval goedkoper kan. Focus op de toekomst, hou je growth mindset en wees niet bang om investeringen te doen die broodnodig zijn om ons door tijden van crisis te leiden.

Digitaal is nu

En dat geldt ook als het aankomt op digitalisering. Dat digitalisering een steeds belangrijkere rol gaat speelt in het bedrijfsleven, heeft de uitbraak van het Covid-19-virus nogmaals bewezen. Netwerken en persoonlijk relatiebeheer worden in deze tijden steeds uitdagender en de noodzaak voor digitale acquisitie processen wordt steeds groter. Wat mij persoonlijk verbaast, is dat een aantal ondernemers nog steeds huiverig is om budget vrij te maken voor digitale marketing- en salesprocessen. Tot 2019 werden er, zonder blozen, letterlijk tonnen in beursdeelnames geïnvesteerd. Wanneer je aangeeft dat een goed sales- en marketingsoftware pakket zo’n € 10.000,00 per jaar kost, slaan mensen stijl achterover. En dit terwijl vergaande automatisering ervoor zorgt dat de besparing op personeelskosten al snel het dubbele oplevert. De verhouding tussen offline en online marketingbudgetten schat ik momenteel op zo’n 75% voor offline en zo’n 25% voor online. Willen we de kansen die deze crisis biedt optimaal benutten, dan zal dit minimaal fifty-fifty verdeeld moeten worden. Met oog op onze veranderde samenleving en de blijvende effecten die de Covid-19-uitbraak veroorzaakt heeft, zullen deze verhoudingen in de nabije toekomst zelf naar 75% online en 25% offline gaan veranderen.

Kortom ondernemers, laten we in 2021 onze conservatieve mindset in een growth mindset veranderen leer van mijn fouten, durf nieuwe wegen in te slaan en digitale kansen volledig te benutten!