Skip to main content

ONLINE MARKETINGSTRATEGIE

Kelson Marketing & Content is gespecialiseerd in het ontwikkelen en/of optimaliseren van uw online marketingstrategie.

Samen met uw team wordt er gebrainstormd om de gewenste situatie in kaart te brengen en tevens de behoeften van uw doelgroep inzichtelijk te maken. Aan de hand van de output worden tijdens deze brainstorm heldere online marketingdoelstellingen geformuleerd.

U ontvangt een adviesrapport waarin precies uitgelegd staat welke online marketingkanalen met welke frequentie ingezet gaan worden om deze doelstellingen te behalen. Zo kunnen we bijvoorbeeld nieuwsbrieven, social media posts, blogberichten of landingspagina’s voor u publiceren.

Desgewenst kan dit plan worden bijgesteld. Wanneer het plan akkoord bevonden is, worden de diensten gestart en ontvangt u een periodieke rapportage waarin duidelijk de voortgang wordt weergegeven en zichtbaar is in hoeverre de doelstellingen behaald zijn. Zo is voor u altijd helder wat het rendement op uw investering is.

Kelson Marketing & Content werkt nauw samen met een selecte groep professionals welke gespecialiseerd zijn in aangrenzende vakgebieden. Zo kunnen wij eventueel ook uw designwerkzaamheden, websitebouw of videoproductie voor u verzorgen.

VRIJBLIJVEND MEEDENKEN OVER UW ONLINE MARKETINGPLAN?

Sparren met mensen die dezelfde affiniteit hebben voor de maritieme sector is iets waar ik altijd heel enthousiast van word!
Graag denk ik met u mee over digitale marketingtoepassingen binnen uw organisatie. Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend adviesgesprek.